Dihtovanje 2020-08-14T18:29:11+00:00
PRIKAZ PRINCIPA DIHTOVANJA
Gubitci energije na kuci
GUBITAK energije kroz procep na prozoru i vratima

UŠTEDITE ENERGIJU

Pojam energetske efikasnosti najčešće se susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Pod energetski efikasnim uredjajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj, male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Kada je reč o merama, podrazumevaju se one koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošačke energije. Jedna od tih mera je i dihtovanje
aluminijumskim lajsnama. Dihtovanjem aluminijumskim lajsnama štitimo se od mnogo štetnih faktora modernog života, npr, emisije letećih pepela i cađi, otpadne toplote i buka, sumpornih i azotnih oksida i sl.

Tehnologija dihtovanja aluminijumskim lajsnama datira jos iz perioda izmedju dva svetska rata.
Tvorci ove metode zaptivanja su Jevreji. Lajsne su njihov izum i pravili su ih jos i od bakra, mesinga a zakucavali ekserčićima, sve u korist uštede na energiji za grejanje. Firma “DEKS” je celu ideju usavršila, modernizovala i profesionalizovala.

ALUMINIJUMSKE  LAJSNE

• Postavljaju se na okvir prozora ili vrata, odnosno na pokretne delove
• Fiksiraju se tapetarskim pištoljem (klamaricom) na rub falca
• Lajsne su profilirane i elastične, prilagođavaju se prema luftu,
odnosno zazoru, što je prednost u odnosu na sunđer ili gumu
• Pokriva se zazor efikasno do 1,5 cm
• Smanjenje vibracije stolarije
• Zaštita od promaje i vetra 95%
• Zaštita od prašine i buke 80%
• Povećanje temperature do 6°C
• Ušteda na grejanju 30%
• Efikasnost velika
• Garancija trajna

Pre dihtovanja
DIHTOVANJE PROZORA I VRATA
PRIKAZ PRINCIPA DIHTOVANJA

ALUMINIJUMSKE LAJSNE odgovaraju sledećim standardima EN 573-3; EN 485-2; EN 485-4; EN 10204 3.1

ALUMINIJUMSKE LAJSNE su izrađene u skladu sa zahtevima : Directive 2011/65/EU (RoHS) i Directive 2000/53/EC (ELV) što potvrđuju mehaničko-tehnološke osobine i hemijski sastav materijala.

Tel: 063/213-217