dihtovanje.bg@gmail.com
Dihtovanje 2021-04-21T19:19:45+00:00
PRIKAZ PRINCIPA DIHTOVANJA
Gubitci energije na kuci
GUBITAK energije kroz procep na prozoru i vratima

UŠTEDITE ENERGIJU

Pojam energetske efikasnosti najčešće se susreće u dva moguća značenja, od kojih se jedno odnosi na uređaje, a drugo na mere i ponašanja. Pod “energetski efikasnim uredjajem” smatra se uređaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Kada je reč o merama, podrazumevaju se one mere koje se primenjuju u cilju smanjenja potrošačke energije. Jedna od tih mera je i dihtovanje aluminijumskim lajsnama. Dihtovanje aluminijumskim lajsnama štiti nas od mnogih štetnih faktora modernog života, npr. emisije čestica pepela i čađi, otpadne toplote, buke, sumpornih i azotnih oksida i slično.

Tehnologija dihtovanja aluminijumskim lajsnama datira još iz perioda između dva svetska rata.

Tvorci ove metode zaptivanja su Jevreji. Lajsne su njihov izum, pravili su ih i od bakra i mesinga, a zakucavali ekserčićima, radi uštede na energiji za grejanje. Firma “DEKS” je celu ideju usavršila, modernizovala i profesionalizovala.

ALUMINIJUMSKE  LAJSNE

 • Postavljaju se na okvir prozora ili vrata, odnosno na pokretne delove
 • Fiksiraju se tapetarskim pištoljem (klamaricom) na rub falca
 • Lajsne su profilirane i elastične, prilagođavaju se prema luftu,odnosno zazoru, što predstavlja prednost u odnosu na sunđer ili gumu
 • Efikasno se pokriva zazor do 1,5 cm
 • Smanjenje vibracije stolarije
 • Zaštita od promaje i vetra 95%
 • Zaštita od prašine i buke 80%
 • Povećanje temperature do 6°C
 • Ušteda na grejanju 30%
 • Velika efikasnost
 • Trajna garancija
Pre dihtovanja
DIHTOVANJE PROZORA I VRATA
PRIKAZ PRINCIPA DIHTOVANJA

ALUMINIJUMSKE LAJSNE odgovaraju sledećim standardima EN 573-3; EN 485-2; EN 485-4; EN 10204 3.1

ALUMINIJUMSKE LAJSNE su izrađene u skladu sa zahtevima : Directive 2011/65/EU (RoHS) i Directive 2000/53/EC (ELV) što potvrđuju mehaničko-tehnološke osobine i hemijski sastav materijala.

Tel: 063/213-217