dihtovanje.bg@gmail.com

FlyKim – malter za lepljenje keramike i mermera

FlyKim – malter za lepljenje keramike i mermera 2021-08-30T09:55:48+00:00

DEFINICIJA:

To je jednokomponentni cementni lepak sa polimerom, za pločice i keramiku. To je praškasti lepak sa dugim vremenom za rad.

PODRUČJA PRIMENE:

* Koristi se na unutrašnjim i spoljašnjim  zidovima i podovima.

* Prilikom polaganja keramičkih pločica na toplotno izolovane ploče kao i prirodnog i neosetljivog prirodnog kamena u spoljašnjim i unutrašnjim stambenim prostorima.

* Kod postavljanja materijala kao što su dekorativne opeke od travertina. UPUTSTVA

* U proseku 6-7 litara od 25 kg FLYKIM-a treba temeljno izmešati odgovarajućom mešalicom sa malom brzinom ili lopaticom kako bi se izbegle grudvice.

* Kada odstoji 5 minuta Flykim treba opet mešati 1-2 minuta pre nanošenja.

* Veličina čelične lopatice kojom se lepak nanosi na površinu određuje se prema veličini keramike koja se postavlja i količini njegovog nanošenja.

UPOZORENJA I NAPOMENE

* Budući da je lepak na cementnoj osnovi, nemojte udisati prah. Nemojte dodirivati kožu i lice.

* Isperite mesta kontakta sa kožom sa puno vode a isto učinite ako dođe u dodir sa očima.

* Držati dalje od domašaja dece.

PRIPREMA POVRŠINE

* Površina na koju se nanosi proizvod mora biti očišćena od  materijala koji sprečavaju prijanjanje kao što su prašina, ulje, smola, katran, boja i silikon.

* Podloga treba da bude čista, suva, glatka i čvrsta.

* Tanak sloj maltera koji je nabubrio na površini treba temeljno sastrugati i očistiti.

* Vrlo porozne površine treba oprati i sačekati da se voda ocedi tako da površina ostane vlažna.

* Nedostatci na površini na koju se nanosi proizvod moraju se ispraviti malterom za popravke.

OGRANIČENJA PRILIKOM PRIMENE

Vreme upotrebe pripremljenog maltera u posudi je maksimalno 3 sata.

* Vreme ugradnje: 20 minuta

* Vreme ispravljanja: 10 minuta

* Vreme potrebno za nanošenje spojeva: 24 sata

* Vreme posle kojeg se može preći preko pločica 24/48 sati

* Između 3 i 10 mm (jednostrano ili dvostrano postavljanje lepka)

USLOVI RADA:

* Temperatura okoline je između +5 i +35 stepeni.

* Ne sme se nanositi na smrznute i površine koje se tope ili površine s opasnošću od smrzavanja u roku od 24 sata.

* Ne sme se nanositi pri jakom suncu, jakom vetru i vruće površine. POTROŠNJA

* 120 cm2 6x6x6 mm jednostrano nanešen lepak.

* 4 kg/m2 dvostruko nanešen lepak: 5-6 kg /m2 od 500 cm2 do 2000 cm2: 10x10x10 jednostrano lepljenje

5,5 kg/m2 dvostrano postavljen lepak 6,5 kg/m2 ALATI ZA NANOŠENJE

* Lopatica, nazubljena čelična gleterica, gumeni čekić

Rok trajanja pri skladištenju

* 1 godina od datuma proizvodnje u suvoj i vlažnoj sredini.

* U slučaju da se ne koristi, otvor na pakovanju mora biti čvrsto zatvoren.

PAKOVANJE: džak od 25 kg

Tel: 063/213-217