dihtovanje.bg@gmail.com
Loading...

GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI

GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI 2021-05-10T12:21:14+00:00

Čak i za grube građevinske radove potrebno je iskustvo kako ne bi nastala šteta.

Grubi građevinski radovi koje izvodi naša firma su sledeći:

  • Priprema terena
  • Zemljani radovi
  • Betonski radovi
  • Armirački radovi
  • Zidanje
  • Izrada krovne konstrukcije

Na početku svih radova napravimo plan rada i zaštitimo objekat, jer nam je bezbednost veoma važna. Kod nas nema nestručnog obavljanja poslova pošto znamo da takav odnos prema radu može dovesti do neplaniranih troškova i produžetka rokova. Po završetku radova odvozimo šut, a Vama predajemo uređen objekat.

NAŠI POSLEDNJI PROJEKTI

Tel: 063/213-217