dihtovanje.bg@gmail.com
Loading...

RUŠENJE I ODVOŽENJE ŠUTA

RUŠENJE I ODVOŽENJE ŠUTA 2021-05-10T12:38:06+00:00

Rušenje i odvoženje šuta i građevinskog otpada podrazumeva sledeće:

  • Rušenje zidova
  • Rušenje objekata
  • Izbijanje betonskih elemenata
  • Izbijanje zidova
  • Odvoženje građevinskog šuta

Mi brinemo o okolini i u skladu sa zakonom vršimo odvoz i skladištenje građevinskog otpada (šuta).

NAŠI POSLEDNJI PROJEKTI

Tel: 063/213-217